Home > English > Staff

Staff

As of April 2013

Divisions Professor Associate
Professor
Lecturer
School Education
 ASANO Hideshige
 KAYAHARA Michiharu
 YAEZAWA Michiko
 TANABE Shunji
 DOI Taeko
 KAWATA Hitomi
 KATO Takahiro
 SUGITA Mai
 TORII Kazuyo
 HARADA Katsumi
 MATSUDA Yosuke
 HONJO Megumi
 ADACHI Yumi
ASAKAWA Atsushi
Japanese Education
 KONDO Akira
 YAMAMOTO Hajime
 YABUCHI Takayoshi
 ORIKAWA Tsukasa
 IJIMA Hiroshi
 HARADA Ai
Social Studies
Education
 MURAI Atsushi
 ISHIGURO Morihisa
 YAMAMOTO Eisuke
 KURODA Satoshi
 YOSHIDA Kunimitsu


Mathematics Education
 OHTANI Minoru
 YAMASHITA Hiroshi
 SATOU Syuuichi
 HASEGAWA Kazuyuki
 ITOH ShinyaScience Education
 IHARA Yoshinori
 KAWABATA Keiichi
 SAKAYORI Atsushi
 MATSUBARA Michio
 YAKURA Kimitaka
 TSUJII Hiroyuki
Music Education
 ONO Ryuta
 SHINOHARA Hideo
 ANDO Joko
 ASAI Akiko


Art Education
 WASHIYAMA Yasushi
 OOMURA Masaaki
 ETOH Nozomu
 IKEGAMI Takayuki
Health and
Physical Education
 YOSHIKAWA Kyoko


 HOUGAKU Atsurou
 YAMADA Tethu
 YOKOYAMA Takeshi
MURAYAMA Takayuki
Domestic Science
Education
 OJIMA Kyoko
 WATAHIKI Tomoko
 TAKIGUCHI Keiko
 MORISHIMA Mika
English Education
 MORIYA Tetsuharu
 SAWADA Shigeyasu
 YAMAMOTO Taku
 KUBO Takuya
 ENOMOTO Takeshi
 TAKIZAWA Yuichi
Education for Children
with Disabilities
 OI Manabu
 YOSHIKAWA Kazuyoshi
 KOBAYASHI Hiroaki
 TAKEI Wataru
 KAWAI Ryuhei